2011年11月8日星期二

Berbahasa dengan betul

 1. Menggunakan kata tanya siapa untuk menanyakan nama benda dan binatang.
  salah
 a) Siapakah tajuk buku ini?
 b) Nama kucing ini siapa?


 betul
 a) Apakah tajuk buku ini?
 b) Nama kucing ini apa?


 2. Menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan nama manusia.
  salah
   a) Apakah nama budak ini?


  betul
  a) Siapakah nama budak itu?

没有评论:

发表评论