2011年10月29日星期六

Latihan 2

Tuliskan makna perkataan yang betul.


1. Wang saku- ___________________


2. Berhemat - ____________________


3. Upah -________________________


4. Prihatin - _____________________


5. Pelaburan - ___________________

Latihan 1

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

 buku akaun , pengawal keselamatan,
 Mesin Teler Automatik , Pegawai bank

1._______________ itu sedang berurusan dengan pelanggan.

2. Bank itu mempunyai dua orang ___________________.

3. Ali membuka ______________ di bank itu.

4. Lily mengambil wang kiriman ibunya di _________________.